Strona główna

 
Umowa zlecenie - kiedy tylko podatek, a kiedy składki ZUS
Pracodawca zlecający wykonanie określonych czynności na podstawie umowy zlecenie powinien pamiętać, aby w momencie podpisywania umowy pozyskać od zleceniobiorcy oświadczenie, na podstawie którego będzie w stanie określić jakie zobowiązania wobec ZUS i urzędu skarbowego będzie musiał uregulować.
Od wynagrodzenia wypłacanego z tytułu umowy zlecenie, składki ZUS potrącane są w różny sposób, w zależności od tego czy i jakie inne tytuły do ubezpieczeń posiada zleceniobiorca.

 
Seminarium dla MŚP – “Dostęp do międzynarodowych rynków krok po kroku”
  

Konkurs na najlepszy pasztet i konkurs na najlepszą potrawę z gęsi.
 
 
 

 
Konkurs na najlepszy pasztet i konkurs na najlepszą potrawę z gęsi.
 
 
 

 
Światowe Dni Innowacji
Informacja w załączniku.
 

Strony