Jesteś tutaj

Seminarium dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 27, jako Pośrednik Finansowy  Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie

 Województwa  Wielkopolskiego Inicjatywę JEREMIE

 

serdecznie zaprasza na

 

Seminarium dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw   
w ramach Inicjatywy JEREMIE
,

 

które odbędzie się w dniu 23 stycznia  2014 r. od godz. 11:00

w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31.

 

Spotkanie dedykowane jest  osobom  planującym  rozpocząć własną działalność gospodarczą oraz dla Mikro, Małych  i Średnich Przedsiębiorstw, które  prowadzą  swoją działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.

 

Tematem Seminarium będzie przedstawienie bardzo korzystnej  oferty pożyczkowej na zasadach pomocy  de minimis z wykorzystaniem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego:

 

kwota pożyczki od 20.000,00 zł do 300.000,00 zł,

pożyczka bez opłat i prowizji,

oprocentowanie stałe do 3% w skali roku,

okres pożyczki do 60 miesięcy.

 

Udział w Seminarium jest bezpłatny. 
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Seminarium
można uzyskać pod numerami tel. 62 730-17-32, 62 730-17-35

 

Prosimy  o potwierdzenie uczestnictwa  najpóźniej do 21 stycznia 2014 roku na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. Formularz jest również  dostępny na stronie www.socp.info.pl. Zgłoszenia można przekazywać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia, faxem pod nr 62 730-48-98 lub e-mailowo [email protected].

 

 

Serdecznie zapraszamy