Jesteś tutaj

Dotacja na działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP- schemat IV

Urząd Marszałkowski ogłosi w 1 kwartale 2014 roku- konkurs o dotację na
działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP- schemat IV.
Dotacje dotyczy inwestycji już zrealizowanych, m.in. na zakup środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poziom dofinansowania
wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Dotacja wynosi od 200 tys. zł do 500 tys. zł.
Uprawnionymi do składania wniosków są firmy z terenu województwa
Wielkopolskiego.
Warto wykorzystać szanse i złożyć wniosek o dofinansowanie. Więcej
informacji
722395272
www.fundusze-biznesplany.pl
www.fundusze-dlapolski.pl
Piotr Stuper