Jesteś tutaj

ESSENCE „Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”

W związku z zaplanowanym naborem do bezpłatnego testowania platformy projektu ESSENCE  „Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wystosował zaproszenie do wielkopolskich przedsiębiorców, zachęcające do skorzystania z tej propozycji.

Projekt ESSENCE - Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej -
zaprasza wielkopolskie przedsiębiorstwa do udziału w bezpłatnych pilotażach, stwarzających wyjątkową okazję do przetestowania Platformy ESSENCE, zdobycia nowej wiedzy i skorzystania z innowacyjnych możliwości biznesowych oferowanych przez sektor ICT.

Projekty pilotażowe będą analizować stosowanie elastycznych, podlegających kształtowaniueUsług oferujących wsparcie logistyczne poszczególnym przedsiębiorcom. Dzięki sieci ICT ESSENCE przedsiębiorcy otrzymają szansę na poprawienie konkurencyjności i wydajności pracy na skalę międzynarodową.

TERMIN ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH PILOTAŻACH: DO 28 LUTEGO 2014 R.

Zgłoszenia przyjmuje merytoryczny partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Projekcie Essence:

Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu
ul. E. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań 
tel. +48 61 850 49 45
e-mail: [email protected]
 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących platformy ESSENCE i zgłoszeń do jej testowania zapraszamy do przeczytania załączonego zaproszenia oraz folderu, wizyty na stronie projektu www. essence-project.eu, lub kontaktu z partnerem merytorycznym projektu.