Jesteś tutaj

CI

Centrum Informacji to jednostka działająca w strukturze Stowarzyszenia OCP. Działalność CI ma na celu łagodzenie problemów związanych z bezrobociem, a także poprzez stosowanie nowych technologii informatycznych pozwala na szybszy przepływ informacji istotnych dla poprawy konkurencyjności gmin oraz lokalnych przedsiębiorców.

Wzory pism

Informator dla przedsiębiorcy

Informator dla absolwenta

Informator dla bezrobotnego

Informator dla rolnika