Strona główna

Marszałek Województwa Wielkopolskiego  oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego  JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie województwa  wielkopolskiego inicjatywę JEREMIE
serdecznie zapraszają na spotkanie: 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się  do Państwa z propozycją zorganizowania  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Szkolenie adresowane jest do rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkoli i żłobków oraz wszystkich osób sprawujących opiekę nad dziećmi i niemowlętami.

Zakres tematyczny szkolenia:

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, została wybrana oferta firmy TAB-MED Tadeusz Szłapik, Siedlików 68 C, 63-500 Ostrzeszów.

 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji przebudowy strony www Stowarzyszenia OCP, została wybrana oferta Pana Artura Obalskiego, zam. Ul. Harcerska 6, 63-500 Ostrzeszów.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z zapytaniami ofertowymi, dotyczącym :

realizacji szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ,

przebudowy strony www Stowarzyszenia OCP.

Szczegółowa treść zapytań ofertowych znajduje się w załącznikach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert.

Powiatowe Targi Pracy

 

W dniu 06.03.2014 roku Stowarzyszenie OCP uczestniczyło w III już Powiatowych Targach Pracy i Młodzieżowych Targach Pracy w Ostrzeszowie

 

 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako współorganizator w załączeniu przesyła zaproszenie na konferencję o tematyce prawno-biznesowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pt. "Prawo w biznesie", które odbędzie się 14 marca 2014 roku. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy

p.s. Szczegóły w załączniku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Bon na innowacje.
 
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest
przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi, która bezpośrednio
dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy (szczegółowe zasady

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup przez przedsiębiorcę produkcyjnego usługi od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji (szczegółowe zasady dotyczące Programu zawarte są na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258).

Trwa nabór wniosków w ramach Konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na rzecz udrożnienia współpracy biznesu i nauki.

 

Świadczenia przekazywane w ramach Konkursów przeznaczone są na realizację prac badawczo-rozwojowych dążących do opracowania koncepcji wdrożenia: innowacji produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej, które skierowane są do pojedynczych przedsiębiorców 30.000 PLN na projekt, jak i grup działających wspólnie, w ramach inicjatyw klastrowych – 60.000 PLN na projekt.

 

Urząd Marszałkowski ogłosi w 1 kwartale 2014 roku- konkurs o dotację na
działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP- schemat IV.
Dotacje dotyczy inwestycji już zrealizowanych, m.in. na zakup środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poziom dofinansowania
wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Dotacja wynosi od 200 tys. zł do 500 tys. zł.
Uprawnionymi do składania wniosków są firmy z terenu województwa
Wielkopolskiego.
Warto wykorzystać szanse i złożyć wniosek o dofinansowanie. Więcej
informacji
722395272

Strony