Strona główna

Powiatowe Targi Pracy

 

W dniu 06.03.2014 roku Stowarzyszenie OCP uczestniczyło w III już Powiatowych Targach Pracy i Młodzieżowych Targach Pracy w Ostrzeszowie

 

 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako współorganizator w załączeniu przesyła zaproszenie na konferencję o tematyce prawno-biznesowej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pt. "Prawo w biznesie", które odbędzie się 14 marca 2014 roku. Udział w konferencji jest całkowicie bezpłatny. Serdecznie zapraszamy

p.s. Szczegóły w załączniku.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Bon na innowacje.
 
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych
przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest
przeznaczone na zakup od jednostki naukowej usługi, która bezpośrednio
dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy (szczegółowe zasady

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przypomina, że prowadzony jest nabór wniosków w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu.

Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup przez przedsiębiorcę produkcyjnego usługi od jednostki naukowej polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji (szczegółowe zasady dotyczące Programu zawarte są na stronie: http://www.parp.gov.pl/index/index/2258).

Trwa nabór wniosków w ramach Konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na rzecz udrożnienia współpracy biznesu i nauki.

 

Świadczenia przekazywane w ramach Konkursów przeznaczone są na realizację prac badawczo-rozwojowych dążących do opracowania koncepcji wdrożenia: innowacji produktowej, procesowej, marketingowej lub organizacyjnej, które skierowane są do pojedynczych przedsiębiorców 30.000 PLN na projekt, jak i grup działających wspólnie, w ramach inicjatyw klastrowych – 60.000 PLN na projekt.

 

Urząd Marszałkowski ogłosi w 1 kwartale 2014 roku- konkurs o dotację na
działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP- schemat IV.
Dotacje dotyczy inwestycji już zrealizowanych, m.in. na zakup środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poziom dofinansowania
wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.
Dotacja wynosi od 200 tys. zł do 500 tys. zł.
Uprawnionymi do składania wniosków są firmy z terenu województwa
Wielkopolskiego.
Warto wykorzystać szanse i złożyć wniosek o dofinansowanie. Więcej
informacji
722395272

 

50 000 zł dotacji dla firm.

 

W związku z zaplanowanym naborem do bezpłatnego testowania platformy projektu ESSENCE  „Proste eUsługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej”, Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wystosował zaproszenie do wielkopolskich przedsiębiorców, zachęcające do skorzystania z tej propozycji.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 27, jako Pośrednik Finansowy  Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie

 Województwa  Wielkopolskiego Inicjatywę JEREMIE

 

serdecznie zaprasza na

 

Seminarium dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw   
w ramach Inicjatywy JEREMIE
,

 

które odbędzie się w dniu 23 stycznia  2014 r. od godz. 11:00

Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników firm, księgowych na szkolenie:

 

„Zmiany w VAT od 01.01.2014  roku”

 

które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku

w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.

 

Czas trwania szkolenia 7 godzin,

Cena szkolenia: 250,00 zł brutto/uczestnik szkolenia

Strony