Jesteś tutaj

KURS KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY

W dniu 09.11.2014 roku zakończył się bezpłatny Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla mieszkańców Miasta i Powiatu Ostrzeszowskiego którego celem było przybliżenie idei  ratowania życia ludzkiego oraz odpowiedzialności i poprawnego zachowania się w sytuacji stresogennej jaką jest wypadek.Projekt pod tytułem: „Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy” zorganizowany został w ramach działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Organizacja kursu cieszyła się dużym zainteresowaniem. W kursie uczestniczyło 40 osób, które przystąpiły do egzaminu teoretycznego oraz praktycznego i otrzymały stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu. Na innowacyjność projektu składał się udział kursantów w licznych pozoracjach symulujących stany zagrożenia życia na wysokości oraz w środowisku wodnym. Był to intensywny kurs w którym dominowała tematyka związana z ratowaniem życia ludzkiego. W czasie trwania kursu zaprezentowano najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczny do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Dodała: Małgorzata Dyla, 27.11.2014 rok