Strona główna

Przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych będą znów przewidywać, że dana osoba, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, może pracować nie więcej niż 7 godzin w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Obecnie norma czasu pracy dla niepełnosprawnych to 8 i 40 godzin (odpowiednio na dobę oraz tygodniowo). Po wejściu w życie nowelizacji, do czego dojdzie w lipcu, będzie to natomiast 7 i 35 godzin. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r.

Każda osoba bezrobotna z prawem do zasiłku zamieszkująca w jednym z państw członkowskich, ma prawo szukać pracy w innym państwie członkowskim i w tym państwie przysługuje jej prawo do kontynuacji wypłaty zasiłku maksymalnie do 3 miesięcy - wypłacanego w przeliczeniu na walutę kraju poszukiwania pracy.

Osobą poszukującą pracy może być osoba, która:

Klub  Pracy  stanowi  jedną  z  form  współpracy  z  osobami   bezrobotnymi i absolwentami.  Ma  on  przede wszystkim pobudzić i zmotywować ich do aktywnego poszukiwania pracy oraz wyposażyć w niezbędne w tym zakresie wiadomości i umiejętności. To  miejsce spotkań, w czasie których uczestnicy uczą  się nabywania nowych wiadomości, umiejętności z zakresu poszukiwania pracy, a także nowych zasad i funkcjonowania obecnego rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe polega na: udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji lub zmianę zatrudnienia w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych, kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszuku

 

dla osób  rozpoczynających  lub prowadzących działalność gospodarczą poniżej 24 miesięcy na terenie Województwa Wielkopolskiego 
z wykorzystaniem środków z Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego  oraz Bank Gospodarstwa Krajowego jako Menadżer Funduszu Powierniczego  JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie województwa  wielkopolskiego inicjatywę JEREMIE
serdecznie zapraszają na spotkanie: 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się  do Państwa z propozycją zorganizowania  szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Szkolenie adresowane jest do rodziców, nauczycieli, pracowników przedszkoli i żłobków oraz wszystkich osób sprawujących opiekę nad dziećmi i niemowlętami.

Zakres tematyczny szkolenia:

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, została wybrana oferta firmy TAB-MED Tadeusz Szłapik, Siedlików 68 C, 63-500 Ostrzeszów.

 

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji przebudowy strony www Stowarzyszenia OCP, została wybrana oferta Pana Artura Obalskiego, zam. Ul. Harcerska 6, 63-500 Ostrzeszów.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości zwraca się do Państwa z zapytaniami ofertowymi, dotyczącym :

realizacji szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej ,

przebudowy strony www Stowarzyszenia OCP.

Szczegółowa treść zapytań ofertowych znajduje się w załącznikach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do składania ofert.

Strony