Jesteś tutaj

Dofinansowanie współpracy przedsiębiorców z naukowcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma ponad 4 mln złotych dla mikro- i małych firm produkcyjnych, które chcą zakupić usługi w jednostkach naukowych. Maksymalna dotacja to 50.000 PLN.
To pieniądze z trzeciej już edycji krajowego (finansowanego przez Ministerstwo Gospodarki z budżetu państwa) programu „Wsparcie w ramach dużego bonu" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Z wprowadzonego po raz pierwszy w 2013 r. programu mogą skorzystać mikro i małe firmy produkcyjne, które w jednostce naukowej (chodzi o jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B) zakupią usługę polegającą na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Na taki zakup firmy posiadające siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, w Polsce, mogą dostać maksymalnie 50.000 PLN. Przy czym wielkość pomocy może wynieść do 80 proc. całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, a dotacje przyznawane są jedynie w formie refundacji i stanowią pomoc de minimis. W pierwszej edycji programu (w 2013 r.) wnioski złożyło 141 przedsiębiorców, łącznie na 6,34 mln zł, z czego dotacje otrzymało 39 firm, łącznie na 1,72 mln zł. W ramach II edycji programu (w 2014 r.) do PARP wpłynęły 142 wnioski na 6,19 mln zł, z czego zawarto 68 umów na 2,88 mln zł.
Zainteresowani bieżącą edycją programu mogą zadawać pytania pocztą elektroniczną, kierując je na adres: [email protected].
Na aplikacje od przedsiębiorców składane przez tzw. generator wniosków na stronie internetowej (www.parp.gov.pl) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czeka do 21 kwietnia.