Strona główna

W ramach współpracy zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego “Moja Firma z pożyczką”. Projekt realizowany jest przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jednak osoby zainteresowane z naszego powiatu mogą zgłosić się do Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

Dane do kontaktu:

 

W dniu 25 lutego 2013 roku w Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami z branży handlowej, hotelowej i gastronomicznej w celu przedstawienia możliwości udziału w projekcie skierowanym dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego obejmującym cykl  specjalistycznych szkoleń dla tych osób.  Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy Viamet S.C.  , Pracownia Rozwoju Osobistego Self.

 
Zaprasza na szkolenie:
 
„ Analiza czasu pracy kierowców, rozliczanie kierowców, zasady organizacji pracy i prowadzenie dokumentacji pracowniczej dla kierowców”
 
Szkolenie adresowane jest:
 
dla przedsiębiorców, właścicieli firm transportowych  oraz pracowników i osób prywatnych zajmujących się  analizą czasu pracy kierowców, rozliczaniem  kierowców, zasadami organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej dla kierowców.

Najważniejsze zmiany w ulgach podatkowych w 2013 r.
W 2013 r. osoby zamożne, które mają jedno dziecko nie będą mogły korzystać z tzw. prorodzinnej ulgi podatkowej, zaostrzone zostaną także zasady ulgi internetowej, zmienią się też reguły dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodu przez twórców.

Kasy rejestrujące w 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Część podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ale dopiero od 1 marca 2013 r.
Większość zwolnień pozostanie bez zmian.
Zwolnienie przedmiotowe

Wyższa kara za ignorowanie organów podatkowych
Zgodnie z art. 262 par. 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może wymierzyć karę porządkową temu, kto mimo prawidłowego wezwania: nie stawił się osobiście bez uzasadnionej przyczyny; bezzasadnie odmówił złożenia zeznań, wyjaśnień, wydania opinii, okazania przedmiotu albo udziału w innej czynności; bez zezwolenia organu opuścił miejsce przeprowadzania czynności przed jej zakończeniem.
Kara może zostać nałożona nie tylko na podatnika, ale też na pełnomocnika, świadka lub biegłego.

Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok.
Pracownik może wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy także w przyszłym roku. Wyjątkiem jest urlop na żądanie.

Przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości funkcjonuje Punkt Kontaktowy ds. e-handlu dla Usługodawców i Usługobiorców „e-PUNKT”. Do głównych zadań e-PUNKTU należą: szerzenie wiedzy na temat prawa obrotu elektronicznego w celu ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych przez przedsiębiorców oraz pomoc w bezpiecznym i swobodnym korzystaniu z ofert tych przedsiębiorców przez ich klientów.

Kasy rejestrujące w 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Część podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ale dopiero od 1 marca 2013 r.
Większość zwolnień pozostanie bez zmian.
Zwolnienie przedmiotowe

 
Jak traktować podatkowo wydatki na opony zimowe
 
Zakup opon do samochodu firmowego

Strony