Jesteś tutaj

Ojciec dostanie macierzyński

Jeśli matka dziecka nie ma ubezpieczenia w ZUS, prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego nawet przez 12 miesięcy przejmie ubezpieczony ojciec dziecka.

Minister pracy i polityki społecznej proponuje zmiany w kodeksie pracy, w myśl których pracownik, ojciec dziecka, będzie miał prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeśli jego małżonka umrze, porzuci dziecko lub sama jest niezdolna do samodzielnej egzystencji. Nowością jest to, że projekt przewiduje prawo do zasiłku macierzyńskiego dla pracownika ojca nawet wtedy, gdy jego żona nie była pracownikiem, a nawet nie miała ubezpieczenia w ZUS.
W myśl aktualnej regulacji, aby otrzymać prawo do zasiłku macierzyńskiego, matka nie tylko musi być objęta przed porodem ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Ojciec dziecka ma prawo przejąć zasiłek macierzyński dopiero po 18 tygodniach korzystania z tego świadczenia przez matkę dziecka. Pod warunkiem że wyraźnie zrezygnuje ona z pobierania tego świadczenia.
W najnowszej propozycji Ministerstwa Pracy znalazły się jednak rozwiązania bardzo korzystne dla ojców na etatach. Będą mogli nie tylko starać się o to świadczenie od razu gdy matka umrze w czasie porodu, tuż po nim porzuci dziecko lub okaże się, że nie jest w stanie się nimi zaopiekować ze względu na bardzo zły stan swojego zdrowia. Czytając nowelę, można bowiem wyciągnąć wniosek, że prawo ojca do zasiłku macierzyńskiego powstanie nawet wtedy, gdy matka sama nie spełniała warunków do uzyskania z ZUS zasiłku macierzyńskiego. Podstawą do przyznania tego świadczenia stanie się wtedy ubezpieczenie ojca.
Będzie mógł on wystąpić z kolejnymi wnioskami zarówno o podstawowy 20-tygodniowy urlop macierzyński, jak i o kolejne sześć tygodni dodatkowego macierzyńskiego i na koniec 26 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Dodała: Joanna Lizakowska-Krawczyk, 18.07.2014