Strona główna

Menadżer Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, kontynuując działania informacyjno-promocyjne, których celem jest informowanie przedsiębiorców o instrumentach zwrotnych w ramach Inicjatywy JEREMIE, pragnie poinformować, iż w dniu 26 listopada br. w Poznaniu wspólnie z Politechniką Poznańską, organizuje tegoroczne seminarium dla studentów i absolwentów pn. „Dzień dobry biznes”.

Ministerstwo Finansów ogłosiło kolejną akcję edukacyjną -Narodową Loterię Paragonową. Celem akcji jest uświadomienie Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym i pokazanie że branie paragonu to wspieranie uczciwych przedsiębiorców i uczciwej konkurencji między nimi.

"Giełda Produktów Finansowych JEREMIE – podsumowanie realizacji
inicjatywy JEREMIE i przyszłość dla wielkopolskich przedsiębiorców
w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020”,

które odbędzie się 7 października 2015 roku w godz. 11.00 - 14.30 w Hotelu Mercure Poznań Centrum w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 20, 60-829 Poznań, sala Sonata.

Zapraszamy pracowników działów finansowych, głównych księgowych, pracowników i właścicieli biur rachunkowych, kancelarii podatkowych
na szkolenie:

pt. „Zamknięcie roku w ujęciu bilansowym i podatkowym”

Informujemy, że  w  zakładce Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - Fundusz Pożyczkowy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego dostepne są już nowe, obowiazujące wzory wniosków pożyczkowych wraz załącznikami z linii pożyczkowej JEREMIE IV. Wnioski  pożyczkowe wraz z załącznikami dostępne sa także  w siedzibie Stowarzyszenia OCP przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie (I piętro, pokój 21, czynne od pn-pt w godzinach od 7.00 do 15.00). Jednocześnie informujemy, że przy składaniu kompletnych wniosków pożyczkowych brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy !!!

Informujemy, że od dnia 15 lipca 2015 roku Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna procedurę wydawania wniosków pożyczkowych z nowej  linii pożyczkowej JEREMIE IV. Wnioski  pożyczkowe wraz z załącznikami dostępne będą w siedzibie Stowarzyszenia OCP przy ul. Przemysłowej 27 w Ostrzeszowie (I piętro, pokój 21, czynne od pn-pt w godzinach od 7.00 do 15.00) oraz zostaną udostępnione na stronie www.socp.info.pl w zakładce Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości - Fundusz Pożyczkowy JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

UWAGA:

W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na udzielanie pożyczek w ramach posiadanego  limitu (projekt JEREMIE III), nabór wniosków  został wstrzymany.

5 października 2014 roku minęło 20 lat od momentu  rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia OCP. A oto krótka historia.

W dniu 8 maja 2015 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej 31 odbyło się „Seminarium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach inicjatywy JEREMIE” zorganizowane przez Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości jako Pośrednik Finansowy  Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, realizujący na terenie Województwa  Wielkopolskiego Inicjatywę JEREMIE, przy współudziale Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów

tel. 62 730 17 31, 502320405, fax 62 730 48 98

[email protected], www.socp.info.pl

Zapraszamy pracowników zatrudnionych w dziale kadr, księgowych, właścicieli firm na szkolenie:

Strony