Strona główna

Kodeks pracy nie wyznacza wprost sytuacji, które uprawniają pracodawcę do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Daje mu jednak takie prawo, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z udzielaniem, urlopów wypoczynkowych pracownikom. Zgodnie z art. 161 na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu już w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, patron programu Youth Business Poland (YBP), zaprasza do udziału w jego nowej edycji. Youth Business Poland jest częścią The Prince’s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola wspierającej przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym pt. Komputer – zdam, bo znam (współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
NAJBLIŻSZA EDYCJA SZKOLEŃ W POZNANIU RUSZA Z KOŃCEM SIERPNIA!
Szkolenie trwa około 3 miesiące, 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych (26 sierpnia - listopad 2014 r.)
Bezpłatne szkolenie komputerowe przeznaczone jest dla:
• osób pełnoletnich,
• z wykształceniem maksymalnie średnim (podstawowe, zawodowe, średnie,

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że firma BT Progress szuka dla Thermoplas Sp. z o.o. projektów technologicznych związanych z produkcją profili z tworzyw sztucznych stworzonych nie dawniej niż w 2005 roku w celu wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Przypominamy o zakończeniu działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie i Wągrowcu. Od 1 lipca 2014 r., wszystkie pytania z zakresu Funduszy Europejskich prosimy kierować do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu: tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, e-mail: [email protected], [email protected].

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs: „Liderzy
 Innowacyjności Południowej Wielkopolski 2014”.

Podatek dochodowy, który miałby być wprowadzony zamiast podatku rolnego, nie powinien dodatkowo obciążać rolników,  powinien być neutralny dla budżetu i dla rolników. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach - prawdopodobnie do 6 ha, czyli takich, które produkują na własny użytek - dochód nie będzie wyliczany indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe". Natomiast księgowość miałaby być prowadzona w gospodarstwach dużych w formie np.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Każdemu pracownikowi, który ma prawo do urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek udzielić – poza terminem ustalonym w planie urlopów bądź po porozumieniu z pracownikiem – 4 dni urlopu w roku kalendarzowym, o ile pracownik tego zażąda. Ta część urlopu musi być pracownikowi udzielona na każde jego żądanie, przy czym żądanie pracownika nie musi być wyrażone na piśmie; można je zgłosić ustnie. Nie musi być ono również zgłoszone osobiście pracodawcy, ale także telefonicznie. Urlopu wypoczynkowego udziela zawsze pracodawca.

Przepisy dotyczące wymiaru czasu pracy osób niepełnosprawnych będą znów przewidywać, że dana osoba, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, może pracować nie więcej niż 7 godzin w ciągu doby oraz 35 godzin w tygodniu. Obecnie norma czasu pracy dla niepełnosprawnych to 8 i 40 godzin (odpowiednio na dobę oraz tygodniowo). Po wejściu w życie nowelizacji, do czego dojdzie w lipcu, będzie to natomiast 7 i 35 godzin. Zmiany wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r.

Strony