Strona główna

Jeśli matka dziecka nie ma ubezpieczenia w ZUS, prawo do wypłaty zasiłku macierzyńskiego nawet przez 12 miesięcy przejmie ubezpieczony ojciec dziecka.

W związku z dochodzącymi do Ministerstwa Finansów sygnałami o próbach wyłudzenia pieniędzy od obywateli, Ministerstwo Finansów przestrzega przed podmiotami rozsyłającymi informacje w celu wyłudzenia pieniędzy za rejestrację w Centralnym Rejestrze Płatników, która ma rzekomo "ułatwić weryfikację wiarygodności płatniczej firmy".

Kodeks pracy nie wyznacza wprost sytuacji, które uprawniają pracodawcę do odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego. Daje mu jednak takie prawo, w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych w chwili rozpoczęcia przez pracownika urlopu wypoczynkowego. Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z udzielaniem, urlopów wypoczynkowych pracownikom. Zgodnie z art. 161 na pracodawcy ciąży obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu już w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, patron programu Youth Business Poland (YBP), zaprasza do udziału w jego nowej edycji. Youth Business Poland jest częścią The Prince’s Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Księcia Karola wspierającej przedsiębiorczość w blisko 40 krajach świata.

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu komputerowym pt. Komputer – zdam, bo znam (współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).
NAJBLIŻSZA EDYCJA SZKOLEŃ W POZNANIU RUSZA Z KOŃCEM SIERPNIA!
Szkolenie trwa około 3 miesiące, 2 razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych (26 sierpnia - listopad 2014 r.)
Bezpłatne szkolenie komputerowe przeznaczone jest dla:
• osób pełnoletnich,
• z wykształceniem maksymalnie średnim (podstawowe, zawodowe, średnie,

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że firma BT Progress szuka dla Thermoplas Sp. z o.o. projektów technologicznych związanych z produkcją profili z tworzyw sztucznych stworzonych nie dawniej niż w 2005 roku w celu wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Przypominamy o zakończeniu działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Jarocinie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Ostrzeszowie i Wągrowcu. Od 1 lipca 2014 r., wszystkie pytania z zakresu Funduszy Europejskich prosimy kierować do Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu: tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93, e-mail: [email protected], [email protected].

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości ogłasza Konkurs: „Liderzy
 Innowacyjności Południowej Wielkopolski 2014”.

Podatek dochodowy, który miałby być wprowadzony zamiast podatku rolnego, nie powinien dodatkowo obciążać rolników,  powinien być neutralny dla budżetu i dla rolników. Wyliczenie dochodów w gospodarstwach będzie wiązało się z wprowadzaniem rachunkowości. W małych gospodarstwach - prawdopodobnie do 6 ha, czyli takich, które produkują na własny użytek - dochód nie będzie wyliczany indywidualnie, będą tam "rozwiązania ryczałtowe". Natomiast księgowość miałaby być prowadzona w gospodarstwach dużych w formie np.

Celem głównym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 będzie poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Strony