Jesteś tutaj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na wykładowcę szkoleń z tematyki podatku od towarów i usług VAT dotyczących: zmian w 2014 i 2015 roku, odwrócone obciążenie, samochód w firmie a VAT, leasing, ulga za złe długi, kasy rejestrujące, import towarów, WNT, WDT.
Szkolenie w Ostrzeszowie, grupa docelowa 15 osób, od 1 do 2 dni - ok 7 h/dzień w terminie październik – listopad 2014 r.,
Dysponujemy własną salą wykładową, wyposażoną w rzutnik, ekran, tablicę do pisania. Dodatkowo zapewniamy uczestnikom szkolenia przybory do pisania, powielone kserokopie materiałów szkoleniowych oraz catering.
Usługa dotyczy: przeprowadzenia szkolenia zgodnie z programem oraz przygotowanie jednego egzemplarza materiałów szkoleniowych-dydaktycznych.
W ofercie prosimy podać:

  1. Imię i Nazwisko wykładowcy, wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
  2. Całkowity koszt usługi wykładowcy.
  3. Ramowy program szkolenia.
  4. Propozycję terminu szkolenia.

Oferty  należy składać w siedzibie Stowarzyszenia  pod adresem 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 27 w formie pisemnej  lub  e-mail [email protected] w terminie do 10 października 2014 roku do godziny 15.00. 
Kryteria wyboru oferty: cena usługi.

Dodatkowe informacje mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 62 730 17 31.

Załączniki: