Jesteś tutaj

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYCENĘ SPRZĘTU I MOŻLIWOŚCI ZAKUPU 3 TABLETÓW Typu Apple iPad Air Cellular 128GB silver 9,7”

Zarząd Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrzeszowie przy ul. Przemysłowej 27; 63-500 Ostrzeszów  zaprasza  do składania ofert na wycenę sprzętu i możliwości zakupu 3 tabletów typu  Apple iPad Air Cellular 128GB silver 9,7”  

Przedmiotem zamówienia jest wycena sprzętu typu Apple iPad Air Cellular 128GB silver 9,7”   w ilości – 3 sztuki.
Termin wykonania zamówienia: 30 września  2014 roku.

  1. Oferty  należy składać w siedzibie Stowarzyszenia  pod adresem 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 27 w formie pisemnej  lub  e-mailowo na adres [email protected] w terminie do 23 września  2014 roku do godziny 15.00.  
  2.   Złożona oferta powinna zawierać:
    Cena łączna  za trzy sztuki wraz z dostawą do siedziby Stowarzyszenia OCP

3. Oferty złożone po upływie terminu określonego w pkt. 1 nie podlegają rozpatrzeniu.

4.  Kryteria oceny ofert:

  • cena towaru (cena netto plus obowiązujący podatek VAT).

    ZARZĄD STOWARZYSZENIA OSTRZESZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  ZASTRZEGA SOBIE PRAWO SWOBODNEGO WYBORU OFERTY ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERTY BEZ PODANIA PRZYCZYNY I PONOSZENIA JAKICHKOLWIEK SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 62 730 17 32.