Jesteś tutaj

Szkolenie „Zmiany w VAT od 01.01.2014 roku”

Zapraszamy przedsiębiorców, pracowników firm, księgowych na szkolenie:

 

„Zmiany w VAT od 01.01.2014  roku”

 

które odbędzie się 11 grudnia 2013 roku

w budynku Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Przemysłowa 27, 63-500 Ostrzeszów.

 

Czas trwania szkolenia 7 godzin,

Cena szkolenia: 250,00 zł brutto/uczestnik szkolenia

W cenie szkolenia zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych, poczęstunek oraz zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

 

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.socp.info.pl lub w biurze Stowarzyszenia OCP.

Program szkolenia

A. Zmiany z dniem 1 października 2013

reguła reverse charge w obrocie krajowym, ograniczenia w możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych, odpowiedzialność solidarna nabywcy,  kaucja gwarancyjna składana przez "uczciwych" dostawców tzw. "biała lista"

B. Zmiany z dniem 1 stycznia 2014

I. obowiązek podatkowy: uchylenie przepisów dotychczasowych,  nowa reguła ogólna, usługi częściowe, dostawy i usługi ciągłe, obowiązek z chwilą otrzymania płatności,  obowiązek podatkowy w chwili wystawienia faktury, obowiązek podatkowy - zaliczki

II. Podstawa opodatkowania: uchylenie przepisów dotychczasowych,  nowa reguła ogólna,  dotacje i subwencje, czynności nieodpłatne, elementy włączane do podstawy ( podatki, opłaty, koszty dodatkowe), elementy wyłączone z podstawy, opłaty zwrotne, obniżenia podstawy opodatkowania (faktury korygujące)

III. Odliczenia podatku: podatek naliczony od WNT, termin odliczenia podatku naliczonego (zasada ogólna), termin odliczenia podatku naliczonego (zaliczki), termin odliczenia podatku naliczonego (otrzymanie towarów lub usług),  termin odliczenia podatku naliczonego (reverse charge), termin odliczenia podatku naliczonego (mały podatnik)

IV. Faktury: pojecie faktury i faktury elektronicznej, obowiązek wystawienia faktury,  możliwość wystawienia faktury, termin wystawienia faktury, faktury - opakowania zwrotne, faktury wystawiane przed wykonanie usługi / dostawy towarów

V. Tematy dyskusyjne: samochód osobowy (nowe i stare definicje), zwolnienia przedmiotowe, towary używane (procedura VAT marża)

 

Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia 2013 r. do godziny 12.00

 

 

                                                                                                          Zapraszamy !