Jesteś tutaj

Nowa strona internetowa dla szukających dotacji na pomysł usług w sieci

Te wszystkie informacje znajdują się na nowej stronie internetowej
http://www.web.gov.pl, uruchomioną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przedsiębiorcy z mikro-, małych i średnich firm mogą ubiegać się o dotacje na pomysły związane z e-usługami i produktami cyfrowymi (działania 8.1. POIG) oraz z wdrożeniami elektronicznych rozwiązań typu B2B (działania 8.2. POIG). Wnioski o dofinansowanie składa się do Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poprzez regionalne instytucje finansujące.

Na stronie głównej www.web.gov.pl umieszczono dwa główne elementy dla szukających informacji: sekcję o dotacjach na e-usługi i sekcję o dotacjach na B2B. Użytkownicy znajdą tam definicje, formalne kryteria, które pozwalają skorzystać z dofinansowania, oraz szczegóły, jakie warunki musi spełniać projekt, który chce się finansować z funduszy UE.