Strona główna

Konkurs ”Teraz Polska Promocja”

Ruszyła V edycja Konkursu „Teraz Polska Promocja”. Na Laureatów
konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski
czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 zł.
Fragmenty nagrodzonych prac będą opublikowane w e-book’u „Teraz
Polska Promocja, tom III”.

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW – PARP

WARUNKI UDZIELANIA POŻYCZEK ZE ŚRODKÓW – TOR # 10

Jednym z podstawowych dokumentów, w oparciu o które ustala się wysokość świadczeń emerytalno-rentowych dla pracowników, jest zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, sporządzane na druku ZUS Rp-7. Pracodawca, zobowiązany na wniosek pracownika do jego wystawienia, musi zadbać o to, aby był on sporządzony prawidłowo. Wszelkie nieprawidłowości mogą bowiem spowodować ewentualną nadpłatę lub niedopłatę świadczenia należnego ubezpieczonemu.

Informacje o konkursach.

Firmy zaczynają płacić praktykantom od 1,5 do 3 tys. zł. Najlepszym oferują stałą pracę. To efekty początku niżu demograficznego na uczelniach.
Firmy najczęściej szukają stażystów podczas targów pracy
Adamed, Agros-Nowa, Software Mind czy ING Bank Śląski – to tylko niektóre przykłady firm, które w tym roku wprowadziły specjalne programy stażowe dla studentów. Z danych agencji rekrutacyjnych wynika, że liczba takich ofert w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosła o 50 – 60 proc.: np. na portalu Pracuj.pl. w kwietniu było ich 1,5 tys., a w agencji Work Service ponad 2 tys.

Doradcy zawodowi OHP zapraszają do skorzystania z możliwości planowania własnej kariery zawodowej przy użyciu opracowanego w ramach projektu "Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodzieży" Europejskiego Funduszu Społecznego zestawu narzędzi i testów.
Narzędzie przeznaczone jest dla młodzieży w wieku 15-19 lat (wersja dla uczniów) oraz dla osób poszukujących pracy do 25 lat (wersja dla absolwentów). W ramach pracy z doradcą zawodowym można skorzystać z testów identyfikujących potencjał zawodowy w obszarze:

Absolwenci, którzy skończą studia związane z prawem, administracją, bezpieczeństwem narodowym czy wewnętrznym i w ciągu roku zdecydują się wstąpić do policji, przejdą krótsze szkolenia
"Chcemy, by młodzi ludzie, którzy skończą kierunki związane z pracą policji, mogli łatwiej rozpocząć służbę. Ich szkolenie podstawowe będzie krótsze, ponieważ nie będzie obejmować części teorii, z którą zapoznają się już na uczelni. Będziemy skupiać się głównie na ich szkoleniu praktycznym" - powiedział PAP rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Sokołowski.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie zawiadamia o przystąpieniu do realizacji programów z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na :
• program aktywizacji zawodowej pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi współfinansowany z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników „Powrót na rynek pracy”.

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007 - 2013
działając na podstawie rozporządzenia z dnia 20 czerwca 2008 r. Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013 (Dz. U. Nr 111, poz. 710 z późn. zm.)
ogłasza konkurs otwarty
o nr POKL/2.1.2/2011/S
na składanie wniosków o dofinansowanie projektów

Strony