Strona główna

Uprawnienia rodziców w 2014 roku

Uprawnienia rodziców w 2014 roku będą przysługiwać nowych zasadach, jakie weszły w życie 17 czerwca 2013 r. Przepisy te nie tylko wprowadzają zmiany w wymiarze i sposobie wykorzystania urlopu macierzyńskiego, ale również wprowadzają nową instytucję urlopu rodzicielskiego.

Pracodawcy będą musieli tworzyć szczegółowe rozkłady czasu pracy

Komisja Ustawodawcza Senatu poparła nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadziła kosztowny i czasochłonny obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników.

Szkolenie adresowane jest:

do wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych  dostarczyć Marszałkowi województwa informacje o zakresie korzystania ze środowiska,

firm i instytucji, które w ramach prowadzonej działalności dokonują poboru wód, wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, odprowadzają ścieki do wód lub ziemi, składują odpady, posiadają samochody służbowe  i są zobowiązane do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozpoczął się nabór do projektu "Bądź przedsiębiorczy!" Priorytet VIII ”Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Być może nie wiesz, że w 2013 roku weszły w życie zmiany w rozliczaniu transakcji z kontrahentami zagranicznymi.

Znajomość nowych przepisów w dużym stopniu może uchronić Cię przed popełnieniem błędów w tej bardzo kontrowersyjnej i trudnej dziedzinie.

Jak zapewne miałeś okazję zauważyć transakcje zagraniczne opiewają zwykle na duże kwoty, a drobne uchybienia proceduralne mogą spowodować wystąpienie dużych zaległości podatkowych.

W ramach współpracy zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego “Moja Firma z pożyczką”. Projekt realizowany jest przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jednak osoby zainteresowane z naszego powiatu mogą zgłosić się do Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

Dane do kontaktu:

 

W dniu 25 lutego 2013 roku w Stowarzyszeniu Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami z branży handlowej, hotelowej i gastronomicznej w celu przedstawienia możliwości udziału w projekcie skierowanym dla pracowników mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego obejmującym cykl  specjalistycznych szkoleń dla tych osób.  Spotkanie poprowadził przedstawiciel firmy Viamet S.C.  , Pracownia Rozwoju Osobistego Self.

 
Zaprasza na szkolenie:
 
„ Analiza czasu pracy kierowców, rozliczanie kierowców, zasady organizacji pracy i prowadzenie dokumentacji pracowniczej dla kierowców”
 
Szkolenie adresowane jest:
 
dla przedsiębiorców, właścicieli firm transportowych  oraz pracowników i osób prywatnych zajmujących się  analizą czasu pracy kierowców, rozliczaniem  kierowców, zasadami organizacji pracy i prowadzenia dokumentacji pracowniczej dla kierowców.

Najważniejsze zmiany w ulgach podatkowych w 2013 r.
W 2013 r. osoby zamożne, które mają jedno dziecko nie będą mogły korzystać z tzw. prorodzinnej ulgi podatkowej, zaostrzone zostaną także zasady ulgi internetowej, zmienią się też reguły dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodu przez twórców.

Kasy rejestrujące w 2013 r.
Od 1 stycznia 2013 r. będzie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Część podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, ale dopiero od 1 marca 2013 r.
Większość zwolnień pozostanie bez zmian.
Zwolnienie przedmiotowe

Strony