Strona główna

Zmienione przepisy dotyczące odliczania VAT od aut o masie do 3,5 tony.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że Fundacja ProRegio realizuje  projekt pt.

„Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości”

Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w biznesie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyka zapraszamy do udziału w projekcie „Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości” (w skrócie VIP). Projekt realizowany przez Fundację ProRegio ma na celu wdrożenie innowacyjnej usługi wirtualnej preinkubacji na obszarze Wielkopolski.

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że Fundacja ProRegio realizuje  projekt pt.

„Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości”

Osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w biznesie, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i ryzyka zapraszamy do udziału w projekcie „Virtualny Inkubator Przedsiębiorczości” (w skrócie VIP). Projekt realizowany przez Fundację ProRegio ma na celu wdrożenie innowacyjnej usługi wirtualnej preinkubacji na obszarze Wielkopolski.

W jaki sposób przejść z "małego ZUS-u" na "duży"?

Przejście z „małego ZUS-u” na „duży” to dla wielu firm poważny test. W tym momencie miesięczne koszty prowadzenia działalności gospodarczej wzrastają o ok. 600 zł. Przed koniecznością płacenia pełnych składek jednak nie można się obronić.

Ponadto, proces przejścia wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności.

Uprawnienia rodziców w 2014 roku

Uprawnienia rodziców w 2014 roku będą przysługiwać nowych zasadach, jakie weszły w życie 17 czerwca 2013 r. Przepisy te nie tylko wprowadzają zmiany w wymiarze i sposobie wykorzystania urlopu macierzyńskiego, ale również wprowadzają nową instytucję urlopu rodzicielskiego.

Pracodawcy będą musieli tworzyć szczegółowe rozkłady czasu pracy

Komisja Ustawodawcza Senatu poparła nowelizację Kodeksu pracy, która wprowadziła kosztowny i czasochłonny obowiązek tworzenia szczegółowych rozkładów czasu pracy dla pracowników.

Szkolenie adresowane jest:

do wszystkich przedsiębiorców zobowiązanych  dostarczyć Marszałkowi województwa informacje o zakresie korzystania ze środowiska,

firm i instytucji, które w ramach prowadzonej działalności dokonują poboru wód, wprowadzają gazy lub pyły do powietrza, odprowadzają ścieki do wód lub ziemi, składują odpady, posiadają samochody służbowe  i są zobowiązane do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozpoczął się nabór do projektu "Bądź przedsiębiorczy!" Priorytet VIII ”Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Być może nie wiesz, że w 2013 roku weszły w życie zmiany w rozliczaniu transakcji z kontrahentami zagranicznymi.

Znajomość nowych przepisów w dużym stopniu może uchronić Cię przed popełnieniem błędów w tej bardzo kontrowersyjnej i trudnej dziedzinie.

Jak zapewne miałeś okazję zauważyć transakcje zagraniczne opiewają zwykle na duże kwoty, a drobne uchybienia proceduralne mogą spowodować wystąpienie dużych zaległości podatkowych.

W ramach współpracy zwracam się z prośbą o umieszczenie informacji dotyczącej projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu Europejskiego Funduszu Społecznego “Moja Firma z pożyczką”. Projekt realizowany jest przez Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, jednak osoby zainteresowane z naszego powiatu mogą zgłosić się do Stowarzyszenia Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości w celu uzyskania dodatkowych informacji i zgłoszenia chęci udziału w projekcie.

Dane do kontaktu:

 

Strony